Visiter le Centre Historique de Strasbourg

Situé à 15 minutes à pied du Royal Lutetia Hôtel, le centre-ville historique de Strasbourg est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
La grande île de Strasbourg abrite le centre historique allant du quartier de la Petite France à la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg.
Bordé de canaux et de maisons fleuris, la visite du centre historique de Strasbourg est inoubliable !

Liên Hệ

Địa chỉ

2 bis rue du Général Rapp
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 35 20 45
info@maisonlutetiar.fr

Điện Thoại

+33 (0)3 88 35 20 45

Email

info@maisonlutetiar.fr

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+33 (0)3 88 35 20 45

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách