Les Institions Européennes

Itinéraire entre la Maison Lutetia R et les Institutions Européennes à Strasbourg
 
Conseil de l'Europe :
Les bus 6 et 72 peuvent vous conduire au Conseil de l'Europe depuis notre hôtel en 10 minutes seulement. 
Aller jusqu'à l'arrêt "République" à 5 minutes à pied de l'hôtel puis prenez l'un des 2 bus (le 6 ou le 72) arretez vous à "Conseil de l'Europe". 
 
Parlement Européen :
Le Tram E vous conduira au Parlement en 10 minutes à partir de notre hôtel.
Aller jusqu'à l'arrêt "Parc du Contades" à 5 minutes à pied de l'hôtel puis prenez le Tram E arrêtez vous à "Parlement Européen".
 
Palais des droits de l'Homme :
Le Tram E vous conduira au Palais des droits de l'Homme en 15 minutes à partir de notre hôtel.
Aller jusqu'à l'arrêt "Parc du Contades" à 5 minutes à pied de l'hôtel puis prenez le Tram E arrêtez vous à "Droits de l'Homme".

Liên Hệ

Địa chỉ

2 bis rue du Général Rapp
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 35 20 45
info@maisonlutetiar.fr

Điện Thoại

+33 (0)3 88 35 20 45

Email

info@maisonlutetiar.fr

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+33 (0)3 88 35 20 45

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách